Anaplasma phagocytophilum при български пациенти
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Anaplasma phagocytophilum при български пациенти

Anaplasma phagocytophilum при български пациенти

сп. Медицински преглед, 2017, бр. 3, стр. 49-52

Пишмишева М, Баймакова М, Цачев И, Христова И. Anaplasma phagocytophilum при български пациенти: клинични случаи. - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 49-52.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл, под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

20 юни 2017

Прикачени файлове

Anaplasma phagocytophilum при български пациенти
Реклама

Мнения