Публикация

Anaplasma phagocytophilum при български пациенти: клинични случаи

сп. Медицински преглед, 2017, бр. 3, стр. 49-52


Пишмишева М, Баймакова М, Цачев И, Христова И. Anaplasma phagocytophilum при български пациенти: клинични случаи. Медицински преглед, 2017, № 3, 49-52.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

20 юни 2017

Прикачени файлове

pdf
Anaplasma phagocytophilum при български пациенти

Коментари