Публикация

ВМА възобновява ежегодните курсове по чернодробно-панкреатична хирургия

ВМА възобновява ежегодните курсове по чернодробно-панкреатична хирургия

През 2017 г. темата на курса ще бъде: Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението.


Военномедицинска академия възобновява ежегодните курсове по чернодробно-панкреатична хирургия.

През 2017 г. темата на курса ще бъде: Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход при лечението.

Курсът ще се състои на 23-25. 11. 2017 година в аулата на ВМА.

Демонстрации на живо ще има от операционните на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, както и от залите за инвазивна гастроентерология.

Лекции ще изнесат водещи европейски и български хирурзи в областта на панкреатичната хирургия.

Последните години бележат сериозен напредък на панкреатичната хирургия.
Лапароскопската хирургия на панкреаса е в подем, агресията по отношение на локално авансиралите тумори е впечатляваща, навлиза неоадювантната химиотерапия.

Мултидисциплинарния подход изисква лечението на рака на панкреаса да се провежда във високо специализирани центрове с голям обем на дейност, където качеството и сигурността на лечението се подобряват със сериозни темпове. Всичко това налага актуализиране и глобализиране на познанията в тази област за пореден път”,

 

коментира проф. Никола Владов, д.м.н. – началник на Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА и директор на курса.

Коментари