Публикация

НЗОК очаква БЛС да съгласува анекса към индивидуалните договори с изпълнителите на болнична помощ

НЗОК очаква БЛС да съгласува анекса към индивидуалните договори с изпълнителите на болнична помощ

До момента съсловната организация отказва, което прави невъзможно утвърдените от касата стойности да достигнат до лечебните заведения


В изпълнение на Решение на Надзорния съвет от 20 юни 2017 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 22 юни т.г. подготви за изпращане месечното разпределение на утвърдените по районни здравноосигурителни каси и лечебни заведения средства за болнична помощ (ЛЗ за БМП) в размер на 1 млрд. 676 млн. лв., като стойността за м. юни е 141 млн. 819 хил. лв. Тази стойност е съществено увеличена в сравнение с досегашните бюджета на ЛЗ за БМП.

Във връзка с това, на 23 юни т.г. НЗОК изпрати на БЛС анекс с отразените в Решението на НС промени към индивидуалните договори – за съгласуване.
До този момент ръководството на БЛС отказва да съгласува анекса, което прави невъзможно утвърдените от НС на НЗОК стойности да достигнат до лечебните заведения.
 

Коментари