Публикация

Д-р Ст. Кацаров: Надзорът на НЗОК няма право да определя лимитите на болниците

Д-р Ст. Кацаров: Надзорът на НЗОК няма право да определя лимитите на болниците

*Коментар на д-р Стойчо Кацаров, председател на Управителния съвет на ЦЗПЗ


Председателят на Надзорният съвет на НЗОК обяви, че касата е приела да разпредели допълнително средства за болнична медицинска помощ до обща сума за 2017 г. от 1 676 000 000 лева. В точка 3 на Решението на Надзора на НЗОК No РД-НС-04-77/20.06.2017 г. четем, че Надзорният съвет:

3. Приема, в приложение 2 към настоящото решение, месечни и индикативни стойности на РЗОК и изпълнители на БМП за периода на дейност м. юни – м. ноември 2017 г.

Решението на Надзорния съвет в тази му част е нищожно. Той няма право да приема лимитите на отделните болници. Законът е възложил разпределението на лимитите (наричани за благозвучие „индикативни стойности”) между болниците на директорите на РЗОК. Вижте сами:

Според чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджет на НЗОК за 2017 г., „Надзорният съвет на НЗОК утвърждава за всяка РЗОК годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци”.

В точка 2 на същата алинея е определена функцията на директора на РЗОК: „Директорите на РЗОК разпределят утвърдените стойности на разходите по т. 1, буква „а“ по изпълнители на болнична медицинска помощ за съответната РЗОК по месеци;

Точка 3 от Решението на Надзорния съвет на НЗОК No РД-НС-04-77/20.06.2017 г. не е първият, а поредният случай на нарушаване на закона. 

Управителят на НЗОК и министърът на здравеопазването отговарят пред Народното събрание за действията си. Надзорниците обаче не отговарят пред никого. Те не представляват обществени интереси, а лични, и вероятно от време на време и частни, търговски. 

Девет души, нито един от които няма актюерски знания и опит, управляват оперативно единствения здравноосигурителен фонд и разпределят 3,5 милиарда лева, както им скимне.

На това безобразие трябва да се сложи край. Махайте монопола и мъката ще свърши! Точенето на обществени ресурси също.

___

* Мнението е публикувано на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). 

Коментари