Излезе списък на монографии за деветото издание на Европейската фармакопея
Излезе списък на монографии за деветото издание на Европейската фармакопея
Излезе списък на монографии за деветото издание на Европейската фармакопея
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лекарствата
Институция
Излезе списък на монографии за деветото издание на Европейската фармакопея

Излезе списък на монографии за деветото издание на Европейската фармакопея

Със заповед на министъра се определят датите за влизане в сила на измененията

На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата e публикуван списък с наименованията на Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.2) на Европейската фармакопея.

В списъка са посочени номерата и версиите на монографиите от допълнение 9.2, което влиза в сила от 1 юли 2017 г.

Със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-112/21.04.2016 г. и нейните изменения се определя действащата фармакопея, датите за влизане в сила на текстовете на осмото издание и публикуването на сайта на ИАЛ (График за публикуване и влизане в сила на 9-то издание на Европейската фармакопея).

 

Мнения