Публикация

Излезе списък на монографии за деветото издание на Европейската фармакопея

Излезе списък на монографии за деветото издание на Европейската фармакопея

Със заповед на министъра се определят датите за влизане в сила на измененията


На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата e публикуван списък с наименованията на Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.2) на Европейската фармакопея.

В списъка са посочени номерата и версиите на монографиите от допълнение 9.2, което влиза в сила от 1 юли 2017 г.

Със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-112/21.04.2016 г. и нейните изменения се определя действащата фармакопея, датите за влизане в сила на текстовете на осмото издание и публикуването на сайта на ИАЛ (График за публикуване и влизане в сила на 9-то издание на Европейската фармакопея).

 

Коментари