Публикация

Почина проф. Станислав Христов

Почина проф. Станислав Христов

Основоположник е на съвременната съдебномедицинска биотрасология в България


Почина съдебният лекар проф. Станислав Христов. Той беше началник на Клиниката по съдебна медицина и деонтология в УМБАЛ „Александровска“ в периода 2003-2015 г. и ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология към Медицинския факултет на Медицински университет - София през периода 2008-2015 г. 

Под негово ръководство се развиват съвременните направления в съдебномедицинската наука и практика, като ДНК-анализ при изследване на веществени доказателства, спорен родителски произход, идентификация на личността, биотрасологични изследвания на увреждащите фактори върху човешкото тяло, отравяния с наркотични и психотропни вещест-ва. Има значителен принос в проучването на огнестрелни наранявания. Основоположник е на съвременната съдебномедицинска биотрасология в България.

Носител е на приза „Любим преподавател“ на студентите от випуск ’2013 на МУ-София.

Поклон пред паметта му!

Коментари