Публикация

ЦЗПЗ: От днес ТЕЛК могат да работят отново, постарому

ЦЗПЗ: От днес ТЕЛК могат да работят отново, постарому

*Коментар на Центъра за защита правата в здравеопазването


Министерският съвет обнародва в „Държавен вестник“ отново старата наредба за медицинската експертиза. С новата наредба, която дословно повтаря същите текстове, се отменя старата, действаща досега. 

Според Закона за нормативните актове това е недопустимо и нов нормативен акт се издава само ако има значителни и съществени изменения. 

По-важното е друго. ТЕЛК комисиите вече могат да работят и издават решения, а хората с трайни увреждания да се надяват, че забавянето от близо два месеца ще бъде компенсирано бързо.

Публикуването на старата Наредба за медицинската експертиза не значи непременно, че правителството се е отказало от намеренията си за реформи в тази област. Досега обаче, освен закани за реформа, не сме свидетели на конкретни действия и предложения. 

Преди няколко месеца д-р Боряна Холевич, председател на Сдружението на лекарите от ТЕЛК-София, внесе в Министерството на здравеопазването пакет от мерки за промяна в правилата и процедурите за определяне на трайната неработоспособност. 

До този момент няма информация дали предложенията на лекарите са приети, или не и дали изобщо са били обсъждани.

--------------
*Мнението е публикувано на сайта на сдружението

Коментари