Публикация

МС отпусна средства за рехабилитация на военноинвалиди и ветерани от войните

МС отпусна средства за рехабилитация на военноинвалиди и ветерани от войните

Те са в размер на 7 хил. лв.


Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 6840 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., съобщи правителствената информационна служба.

Със средствата, предвидени в централния бюджет, ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Коментари