Публикация

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.07.2017Г. В УМБАЛ-РУСЕ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.07.2017Г. В УМБАЛ-РУСЕ

Университетската болница в Русе търси нови попълнения към екипа си. Вижте какви са те:


I. Лекари в отделения / звена:

1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“

2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”

3. Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия”

4. Спешно отделение

5. ТЕЛК І-ви състав

6. Отделение „Функционална диагностика на нервната система”

7. Отделение"Обща и съдова неврология"

8. Отделение „Образна диагностика”

9. Отделение „Обща и клинична патология”

10. Отделение „Трансфузионна хематология“

11. Клинична лаборатория

12. Отделение „Съдебна медицина“

13. Отделение „Неонатология“

14. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”

15. Отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“

16. Отделение „Неврохирургия“

17. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф

18. Отделение по кардиология

19. Отделение „УНГ болести“

20. Отделение „Педиатрия“

 

 II. Лекари, специализиращи по:

 1. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
 2. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
 3. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 2 бройки
 4. Лекар, специализант по „Гастроентерология“ – 2 бройки
 5. Лекар, специализант по „Клинична хематология“ – 1 бройка
 6. Лекар, специализант по „Неонатология“ – 1 бройка
 7. Лекар, специализант по „УНГ болести“ – 1 бройка
 8. Лекар, специализант по „Очни болести“ – 1 бройка
 9. Лекар, специализант по „Образна диагностика“ - 1 бройка
 10. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 2 бройки
 11. Лекар, специализант по „Ортопедия и травматология“ - 1 бройка

 

III. Специалисти по здравни грижи/медицински секретари/биохимик в отделения:

1. Медицински сестри:

1. Отделение по кардиология

2. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология

3. Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология  и болести на обмяната

4. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология

5. Oтделение "Неонатология"

6. Отделение "Трансфузионна хематология"

7. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"

8. Oтделение "Очни болести"

9. Отделение "Съдова хирургия"

10. Oтделение "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"

11. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”

12. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"

13. Отделение „Педиатрия“

14. Централна операционна

15. Отделние „Диализно лечение“

16. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“

17. Спешно отделение

18. Отделение „Неврохирургия“

19. Отдел „Здравна информация и статически анализи“

 

2. Акушерки:

1. Отделение „Неонатология“

2. Централна операционна

3. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"

 

3. Медицински лаборанти:

        1. Отделение "Обща и клинична патология"

        2. Клинична лаборатория

 

4. Рентгенов лаборант:

     1. Отделение "Oбразна диагностика"

 

5Помощник фармацевт в „Болнична аптека“

 

За подробна информация и контакти: 
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси 
тел.: (082) 887206, мобилен: (087) 8385069 
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Анестезиология и реанимация Вътрешни болести Гастроентерология Ендокринология Инфекциозни болести Кардиология Клинична лаборатория и микробиология Медицински сестри Неврология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Ортопедия и травматология Очни болести Патология Педиатрия Ревматология Спешна медицина Съдова хирургия УНГ Урология Фармация Физиотерапия и рехабилитация Хематология Хирургия Лекари УМБАЛ-Русе работа Акушерки лаборанти мед.сестри

Коментари