Публикация

Единственият ПЕТ-скенер в България гарантира изключителна прецизност на диагностичния процес

Скенерът се намира в Отделението по нуклеарна медицина в Уни Хоспитал - Панагюрище


 

Ултрамодерният Център за комплексно онкологично обслужване в Панагюрище разполага с единствените в България два мултимодални линейни ускорителя последно поколение. Това са  TrueBeam STX, който е с  Edge ъбгрейд за радиохирургияи приставка Calypso. 

Висококвалифицирани, опитни специалисти и високотехнологична апаратура - това е накратко описанието на Отделението по Нуклеарна медицина в Онкологичния център. 

В отделението работят двама лекари с над 30 години стаж в областта и подчертан към приложението на диагностичните и терапевтичните нуклеарно-медицински методи в онкологията. Началник отделение е д-р Васил Станчев. Д-р Станчев има специализация в (IAEA), Сараево, Словения, 1999 г. – „Приложение на радионуклидни методи в онкологията“. Член е на Българското дружество по Нуклеарна медицина и на Европейската асоциация по Нуклеарна медицина.

Апаратурата

Последно поколение хибриден апарат – ПЕТ -Позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф – Siemens Biograph mCT64,  обурудван с най-чувствителния кристален детектор за ПЕТ, както и с ултра бърз многосрезов детектор за КТ  позволява да се постигне изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес. Високата технология съкращава значително времето за изследване, което от своя страна води до по-ниско лъчево натоварване и по-голям комфорт на пациента.

Уникалната за България лазерна система за прецизно позициониране на пациентите дава възможност диагностичният резултат от ПЕТ/КТ да се включи директно в терапевтичния процес и прави лечението максимално ефективно.

Мобилният диспенсър-инжектор за напълно автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза радиофармацевтик, с който разполага отделението,  позволява при необходимост аплицирането на радиоактивния продукт да се осъществи  до леглото на пациента, намалявайки значително дискомфорта.

 

 

 

Коментари