Публикация

Лидия Нейчева: Електронният търг ще намали цените на лекарствата

Лидия Нейчева: Електронният търг ще намали цените на лекарствата

МЗ проверява 62 болници, на които е принципал


Над половината от болниците, на които здравното министерство е принципал, купуват медикаменти на по-високи цени от тези в Позитивния лекарствен списък.

Това съобщи Лидия Нейчева, заместник-министър на здравеопазването, пред БНТ, като допълни, че ведомството прави проверки в 62 свои здравни заведения.

„В 35 от тези 62 болници има цени на лекарства над референтните цени по позитивен списък, които са в порядъка - като загуби за болниците, от 10 000 до фрапиращата стойност 680 000“, посочи Лидия Нейчева.

Тя даде пример с медикамент за лечение на онкохематологични заболявания, който е закупен в две големи университетски болници с драстична разлика в цената – за 7241 лв. в едната и за 8250 лв. в другата, или с 1009 лв. 

Разликата остава за сметка на лечебните заведения, защото касата заплаща медикаментите на цените, които е договорила. 

Чрез електронния търг за лекарства всички тези цени ще бъдат вкарани като задължителен режим за болниците, като идеята на министерството е по тях да се водят и частните болници, които не провеждат процедури по ЗОП. Те ще могат да закупуват лекарствата на тази цена или надолу, ако я договорят, без да е необходимо да правят процедура по обществена поръчка, коментира Лидия Нейчева. 

Заместник-министърът изтъкна, че електронната платформа за осигуряване на лекарства за болниците в момента се тества.

„Тя ще доведе до изключително прозрачна процедура на конкуренция между търговците на едро и би довела до намаляване на цените“, уточни Нейчева. 
Заместник-министър заяви, че ще се осъществява контрол над разтворите за онкоболни, като ще се взимат проби от банката, която вече е до самия пациент. Също така ще се въведе и полуавтоматизирана система за точна дозировка. 

Централизираното разтваряне на лекарства трябва да се извършва в болничните аптеки по нормативен документ - Наредба 28. В много от болниците вече е въведено и се извършва там. Контролът е изцяло от страна на фармацевта. Оттам не излизат лекарства, които не са разтворени. Неотворените опаковки се намират само в болничната аптека. Те отиват в отделенията и в клиниките в разтворен вид, който не може да бъде реекспортиран“, каза още Лидия Нейчева.

Коментари