Публикация

Касата не е отказала фактуриране на извършена дейност

Касата не е отказала фактуриране на извършена дейност

НЗОК ще плати всички раждания и хемодиализи


Във връзка с ескалиране на слуховете, че Националната здравноосигурителна каса ще „лимитира“ дейностите по Приложение 1, включително и свързани с раждане, хемодиализа и неонатология, информираме следното:

Националната здравноосигурителна каса е изпратила указания до директорите на районните здравноосигурителни каси, в които изрично нарежда цялата отчетена дейност по Приложение 1 да се фактурира и заплати. 

В случай, че се установи рязко нарастване на утвърдените индикативни стойности, заплатената дейност подлежи на проверка от контролните органи на институцията и то с изключение на дейностите за раждане, неонатология и хемодиализа.

Коментари