Публикация

Кардиолози обсъдиха ролята на неинвазивната образна диагностика в практиката

Кардиолози обсъдиха ролята на неинвазивната образна диагностика в практиката

Български лекари и чужди специалисти представиха клиничен опит по време на Втората национална среща по ехокардиография, която се проведе в Боровец


От 30 юни до 2 юли в Боровец се проведе Втора национална среща по ехокардиография и образна диагностика в кардиологията. Организатори са Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията и РГ по Неинвазивна образна диагностика, чиито председател е доц. Красимира Христова. (на снимката горе)  

Гост-лектори бяха водещи специалисти в областта на диагностиката на вродените пороци при възрастни от Великобритания. Това са проф. Оуен Милер от Великобритания, проф. Уай Ли, проф. Ралф Щефан фон Барделебен от Германия. Третият е сред водещите ехографисти в областта на инвазивните процедури при клапни болести и  затваряне на ухото на ляво предсърдие. 

Клиничен опит споделиха и наши специалисти от УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ, Националната кардиологична болница и болница "Св. Екатерина". 

В програмата бяха включени практически курсове на обучение. С презентации се изявиха и много млади кардиолози, занимаващи се с ехокардиография.

Д-р Божидар Кръстев: Исхемичната болест често протича атипично

д-р Божидар Кръстев

В  презентацията на д-р Божидар Кръстев от ИСУЛ бе представен острия коронарен синдром, неговите диагностични особености, както и мултимодалния подход в диагнозата.

В много случаи исхемичната болест на сърцето протича атипично, а миокардният инфаркт и внезапната сърдечна смърт на сърцето са една крайна манифестация на заболяването. "Представих атипични случаи като клиника без значими ЕКГ промени. В един от тях дори няма лабораторни показатели, характерни за миокарден инфаркт. Благодарение на съвременните насоки в ехокардиографията – Speckle Tracking, успяхме да локализираме промените и да изпратим пациента за своевременно лечение", поясни д-р Кръстев. 

По думите му такива пациенти не стигат лесно до специалист. От една страна защото болестта при тях протича атипично и може да заблуди останалите специалисти. От друга - самите пациенти неглижират своето състояние заради нехарактерните оплаквания.

Много важно е личните лекари да направят стратификация на риска. Да се прецени риска при конкретния пациент – възраст, холестерол, фамилна обремененост, профил – пушач, затлъстяване, психически стрес. Въз основа на тази преценка пациентът да се категоризира. Тези с висок риск задължително се насочват към кардиолог за обстоен преглед дори при незначителни оплаквания. Пример – мъж на 50 г., диабетик, с висок холестерол, пушач, автоматично отива в групата с много висок риск. Такива пациенти трябва дори профилактично да бъдат изпращани на кардиолог.

Ехокардиографията е високо специализирано изследване. Изисква се допълнителен талон от личния лекар. Иначе то е достъпно за пациентите в големите градове. В повечето големи лечебни заведения има апаратура и обучени специалисти.

Със съвременната 3D ехокардиография и Speckle Tracking може да се видят в отделни сегменти най-фините отклонения в сърдечната функция в движението на сърдечните структури. Там, където има зони с намалена кинетика, стрейн, винаги трябва да се мисли каква може да е причината.

В обикновената ехокардиография не се забелязват така манифестни нарушения в кинетиката. Т става достъпни при високотехнологичната ехокардиография.

Д-р Пенчо Кратунков от УМБАЛ "Св. Екатерина":

Роляат на трансезофагиална ехокардиография при интервенционално затваряне на предсърдни дефекти

д-р Пенчо Кратунков

Случаите, представени от д-р Пенчо Кратунков, касаят ролята на ехокардиографията по време на интервенционално затваряне на предсърдни дефекти. Ето какво каза той за CredoMedia:

"Ехокардиографията е без рентгеново облъчване и е напълно безопасна за пациента и за лекаря. При ангиографията имаме облъчване и на пациента, и на медицинския персонал. Използването на трансезофагеална ехокардиография значително съкращава допълнително както самата процедура, така и флуороскопското време. Тя има определящо значение и по време на имплантацията на оклудера. Има значение дали всичко ще бъде наред с процедурата или ще има риск от емболизация на оклудера.

До този момент ние много успешно използваме ехокардиографията. Методът трансезофагеална ехокардиография намира изключително широко приложение, макар че случаите, които представих на курса, са изключително редки. Става дума за 30-40 души годишно в България.

Натрупаният опит е много важен, защото за да бъде експерт един лекар в дадена процедура, трябва да е извършил достатъчно на брой процедури и рутинно да продължава да ги прави."

Темите на срещата по ехокардиография са много полезни за практиката. Клиничният опит, споделен от колегите в България, винаги е интересен, защото помага другите да се запознаят с по-необичайни случаи.  

проф. Ралф Щефан фон Барделебен

Процедурите, за които разказа един от гост-лекторите - проф. Ралф Щефан фон Барделебен от Медицинския университет в Майнц (на снимката горе), също впечатлиха участниците в срещата, защото представят иновативния опит на специалистите в Германия. Там вече се извършват повече транскатетърни интервенции за корекция на митрална инсуфициенция отколкото операции. "При нас тази процедура още не е въведена, въпреки че от няколко години насам има желание на колеги да се прилага по-широко. До този момент обаче това още не е факт", отбеляза д-р Кратунков.

Другата процедура, за която разказа проф. Барделебен, е затваряне на ухото на ляво предсърдие при пациенти с хронично предсърдно мъждене. Тази интервенция има важно място, защото при някои от тези пациенти въпреки стриктния контрол не може да се постигне добра антикоагулантна терапия.  Затварянето на ухото на лявото предсърдие, за което се счита, че  е основния т източник на образуване на тромби в сърцето, би позволило тези пациенти да не приемат повече антикоагуланти. Намалява се както рискът от мозъчни инсулти, така и рискът от кървене при антикоагулацията. 

Очаквайте още информации за Втората национална среща по ехокардиография 2017 в Боровец 

Автор Илияна Ангелова

 

Коментари