Публикация

Между 20 и 30 операции на хора с епилепсия се правят в България годишно

Между 20 и 30 операции на хора с епилепсия се правят в България годишно

Започва Третият източно-европейски курс по епилепсия, който се провежда за първи път у нас


Между 20 и 30 операции на епилептици се правят в България годишно, като се извършват по 2 – 3 на месец,  и това е едно много добро ниво в момента в света. Това отчетоха у нас водещи чуждестранни специалисти епилептолози преди началото на Третия източно-европейски курс по епилепсия под егидата на Световната лига по епилепсия.

При население от 8 милиона души у нас би трябвало да се правят между 80 и 100 хирургични интервенции годишно. Това съотношение обаче не е постигнато в никоя страна, дори и в САЩ, обясни проф. Валтер ван Емде Боас, дългогодишен председател на холандската програма за хирургия на епилепсията. 

Ако приемем, че 80 000 българи са засегнати от епилепсията, 80% от тях ще могат да бъдат лекувани с лекарствени средства. Остават 20 – 25% , за които тези медикаменти не са подходящи. За тях се предлага електрическа стимулация, а за още по-малък процент - хирургична интервенция.

Започва Третият източно-европейски курс по епилепсия, който се провежда за първи път у нас

Одобрението България да е домакин на третия източноевропейски курс е резултат от утвърждаването на единствения у нас Център за лечение на тежки епилепсии и епилептича хирургия, функциониращ от 2011 г. в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.   Центърът е част от Европейската мрежа от референтни центрове по епилептична хирургия, създадена през 2013 г. и одобрена от ЕС, подчерта доц. Петя Димова,  невролог и епилептолог от  УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, председател на Българското дружество против епилепсия.  

Председателят на Европейската комисия към Световната лига по епилепсия – проф. Мейр Биалер (Израел), даде висока оценка за работата на своята възпитаничка и организатор на курса доц. Петя Димова. Тя вече обучава епилептолози в България и заедно с неврохирурга д-р Минкин в Университетска болница „Св. Иван Рилски” създаде Центъра за лечение на най-тежките форми на това заболяване, включително и хирургично.

Курсът, организиран от Българското дружество против епилепсия, се провежда за първи път в България. Той  ще се състои от 5 до 8 юли  2017 г. в курорта  Боровец, като по време на семинарите в него ще споделят опита си световноизвестни учени и специалисти, обясни доц. Петя Димова. Форумът ще събере над 100 лекари от 8 държави от Източна Европа, от които 42-ма млади български лекари с интереси в областта на епилепсиите. Заедно с 20 водещи световни специалисти по епилепсия от 6 държави, които ще бъдат лектори в курса, те ще осъвременят знанията си в диагностиката и лечението на най-тежките епилепсии във всички възрасти.

Курсът е одобрен от Международната лига срещу епилепсия (ILAE) и е един от 6-те курса в областта на епилепсиите през 2017 г. в Европа, подкрепен от Комисията по Европейските въпроси (CEA) на лигата.  

Основната цел на курса е образователна. Понастоящем епилепсията е вън от центъра на вниманието за здравните проблеми на обществото, подчерта доц. Петя Димова.

Епилепсията е най-често срещаното неврологично заболяване и се среща при половин до един процент от населението на света.  Смята се, че това хронично заболяване на мозъка е толкова често, колкото и инсулин-зависимият диабет. За България, въпреки че липсва статистика, се смята,  че между 50 и 70 000 души страдат от епилепсия. 

Около 1/3 от пациентите с епилепсия не се повлияват от лечението с антиконвулсивни медикаменти. Настоящият курс е насочен именно към разпознаването, методите на изследване и методите на лечение на такива пациенти, страдащи от т. нар. медикаментозно-резистентни епилепсии, обясни пред CredoWeb доц. Петя Димова. Ще бъдат обсъдени също най-новите класификации на епилепсиите, методи на изследване и на лечение, както и по-алтернативни методи на лечение като кетогенната диета и епилептичната хирургия.

Въпреки създаването на нови лекарства, процентът на пациентите с резистентни епилепсии остава около 30 процента в световен мащаб. У нас може даже и да е по-висок. Какви са възможностите? Нека колегите да научат повече как трябва да бъдат изследвани пациентите - генетично, с магнитно резонансна томография и т.н. Това е смисълът на този курс. Отново да се наблегне до новите модерни методи, които водят до правилно диагностициране. Когато имаме правилна диагноза, имаме и правилно лечение. Малко са катастрофалните и нелечими епилепсии. Това хронично заболяване с по-голямо образование и специализация на лекарите може да бъде лекувано много по-успешно.“

Сред най-интересните презентации са тези за видовете пристъпи, видовете синдроми, видовете епилепсии и начините на тяхното класифициране. „В България все още почти няма място, където да се прави продължително видео-ЕЕГ мониториране, което понякога е абсолютно необходимо точно за да могат да се регистрират пристъпите на пациента.  Когато видът на пристъпа, видът на ЕЕГ локализацията, видът на магнитния резонанс съвпаднат, тогава може да се каже кое лечение е най-подходящо за съответния пациент.  Това е най-важното за мен - младите лекари от целия регион, които са дошли на курса, ще видят какъв е правилният подход за изследване на пациентите.“

Курсът е разделен на теоретична и практическа част.  По време на  презентациите ще бъдат представени конкретни случаи на пациенти, като всеки от лекторите ще остави по 15 минути за дискусия и въпроси, обясни доц. Димова.  Цял един ден е отделен в програмата, в който обучаващите се млади лекари ще могат да представят свои трудни случаи и да задават въпроси на лекторите.  Доц. Димова ще представи 2 свои случая на заболяването, които са интересни и трудни – единият е за дете, а другият е възрастен. И при двата случая не се е стигнало до операция.  

„Не всички, които достигат до изследване за оперативно лечение, се оперират. Това са не повече от една трета от пациентите. Не се реже толкова лесно човешки мозък. Това става след изключително сложна преценка – обсъждане между лекари, обсъждане с други специалисти, и най-вече – обсъждане с пациента и семейството му. На хората се разясняват  много прецизно ползите и рисковете, като им се оставя време за мислене. А когато ние не сме убедени, не го предлагаме. Защото има едно правило в медицината – първо да не се вреди. За щастие сред всичките над 200 пациенти, които вече сме оперирали в нашия център, няма човек, чието състояние да се е влошило“, сподели доц. Димова.

Очаква се и другите български лекари да споделят своя опит. Първите 2 курса бяха проведени в Румъния през 2013 г. и 2016 г.  Тази смяна на мястото на провеждането на курса е с цел да се даде възможност на лекарите от всяка една държава да имат достъп до най-големите новости в областта на епилептологията. Следващата година курсът ще се проведе в Украйна.

Автор Петя Дикова

Коментари