Публикация

Преустановява се продажбата на инжекции за невромускулна блокада

Преустановява се продажбата на инжекции за невромускулна блокада

Bridion 100 mg/ml solution for injection 2 ml x 10 ще изчезне от търговската мрежа след септември


Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Limited, Обединено кралство, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 30.09.2017 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Bridion 100 mg/ml solution for injection 2 ml x 10, съдържащ активното вещество sugammadex.

Терапевтични показания:

Възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний или векуроний при възрастни.

При деца: сугамадекс се препоръчва само за рутинно възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний, при деца и юноши на възраст 2 до 17 години.

Коментари