Преустановява се продажбата на инжекции за невромускулна блокада
Преустановява се продажбата на инжекции за невромускулна блокада
Преустановява се продажбата на инжекции за невромускулна блокада
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лекарствата
Институция
Преустановява се продажбата на инжекции за невромускулна блокада

Преустановява се продажбата на инжекции за невромускулна блокада

Bridion 100 mg/ml solution for injection 2 ml x 10 ще изчезне от търговската мрежа след септември

Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Limited, Обединено кралство, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 30.09.2017 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Bridion 100 mg/ml solution for injection 2 ml x 10, съдържащ активното вещество sugammadex.

Терапевтични показания:

Възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний или векуроний при възрастни.

При деца: сугамадекс се препоръчва само за рутинно възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний, при деца и юноши на възраст 2 до 17 години.

Мнения