Публикация

Регистратор в лаборатория

Регистратор в лаборатория

Подходящи за позицията са дипломирани бакалаври/магистри или студенти по дисциплина в областта на здравеопазването


Регистраторът ще извършва следните дейности в лаборатория по клинична и молекулярна патология:

1. Ще регистрира получени проби в лабораторията в регистратурна програма.
2. Ще проверява дали пробите отговарят на изискванията за съответното изследване.
3. Ще комуникира с приносителите и заявителите на изследванията, както и с лабораторния персонал, в т.ч. клиничните патолози, други молекулярни биолози и лаборанти.
4. Ще проверява и регистрира готови резултати и ще координира логистично процеса на издаване на резултатите.
5. Ще комуникира с партньори на лабораторията в страната и чужбина относно проби на пациенти на лабораторията.
6. Ще извършва рутинна ежедневна поддръжка на лабораторията, лабораторните машини и уреди, както и логистика, свързана с лабораторните доставки. 
7. Ще води касовите парични операции на лабораторията и ще комуникира със счетоводния отдел при нужда.

Изисквания към кандидатите:

1. Скоро дипломиран бакалавър/магистър или студент по дисциплина в областта на здравеопазването 
2. Добри комуникационни способности.
3. Мотивация за работа в лаборатория с висока отговорност.
4. Компетентност с Microsoft Office.
5. Организираност и точност при изпълнение на отговорностите.
6. Способност да следва стандартни оперативни процедури.
7. Демонстрирана способност за предоставяне на услуги, фокусирани към клиента, с особено внимание към детайлите. 
8. Демонстрирани способности за организиране, приоритизиране и решаване на проблеми.
9. Демонстрирано говоримо и писмено владеене на език е предимство.
Месторабота: София

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари