Публикация

Спира продажбата на Cytocristin 1 mg/ml solution for injection - 1 ml

Спира продажбата на Cytocristin 1 mg/ml solution for injection - 1 ml

Медикаментът се използва за лечение на левкемия, малигнени лимфоми, рак на гърдата и други болести


Представителят МС ФАРМА АД на ПРУ – CIPLA (UK) Limited, OK Обединено кралство, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че планира да преустанови продажбите в България на лекарствения продукт Cytocristin 1 mg/ml solution for injection - 1 ml, съдържащ активното вещество vincristine.

Терапевтични показания:
За самостоятелно или комбинирано лечение на:
•    Левкемия, включително лимфоцитна левкемия, хронична лимфоцитна левкемия, остра миелогенна левкемия и бластна криза на хронична миелобластна левкемия.
•    Малигнени лимфоми, включително болестта на Хочкин и нехочкинови лимфоми.
•    Мултипленна миелома.
•    Солидни тумори, включително карцином на гърдата, дребноклетъчен бронхогенен карцином, карцином на главата и шията и сарком на меките тъкани.
•    Солидни тумори в детската възраст, включително сарком на Ewing, ембрионален рабдомиосарком, невробластом, тумор на Wilms, ретинобластом и медулобластом.
•    Идиопатична тромбоцитопенична пурпура.

Коментари