Публикация

УМБАЛ-РУСЕ АД търси да назначи началник на III ВО

УМБАЛ-РУСЕ АД търси да назначи началник на III ВО

УМБАЛ-РУСЕ АД търси да назначи лекар, началник на "Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология“


Основни здължения:
Планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност на отделението.

Изисквания:
- Висше образование, образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина и призната специалност по профила на отделението;
- Трудов стаж – общ медицински стаж не по-малко от 5 години;
- Квалификации по здравен мениджмънт, компютърна грамотност, владеене на чужд език, публикации по специалността и притежавана научна степен са предимство при равни други условия.

Предлагаме:
- възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
- работа в динамичен висококвалифициран екип;
- професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива на e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.


С одобрените кандидати ще се свържим за интервю.

Коментари