Публикация

„Пирогов“ сред болниците, нуждаещи се от спешни оздравителни мерки

„Пирогов“ сред болниците, нуждаещи се от спешни оздравителни мерки

Държавните лечебни заведения с дългове от над 500 млн. лв.


Спешният институт „Пирогов“, университетските болници „Александровска“, „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София са сред лечебните заведения, който са в лошо финансово състояние и се нуждаят от спешни оздравителни мерки.

Това става ясно от доклад на министъра на здравеопазването проф. Николай Петров за финансовото състояние на болниците с над 50% държавно участие в капитала, изпратен до председателя на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова.

Спешни мерки трябва да бъдат предприети и в университетската болница „Проф. д-р Ст. Киркович“ в Стара Загора, както и в многопрофилните болници в Бургас, Враца, Пловдив.

В групата на лечебните заведения, които са в добро икономическо състояние, нямат натрупани финансови загуби от минали години и не е необходима намеса от страна на МЗ, попадат МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ (Монтана), както и университетските болници „Свети Иван Рилски“ (София) и „Д-р Георги Странски“ (Плевен).

Общият размер на задълженията на лечебните задължения в страната (държавни и общински) към 31.12.2016 г. е в размер на 509 млн. 089 хил. лв., показва още анализът. 417 436 000 лв. дължат държавните, а 91 653 000 лв. – общинските болници. Просрочените задължения са в размер на 192 260 000 лв., като за последната година са нараснали с над 12 млн. лв. Най-много са дълговете към доставчици на медикаменти (120 млн. 644 хил. лв.) и на медицински консумативи (78 млн. 616 хил. лв.).

През миналата година разходите на болниците са се увеличили с 8% спрямо 2014 г. С най-голям относителен дял от общите разходи са разходите за възнаграждения и осигуровки - 51%, следвани от разходите за медикаменти и консумативи - 35%, стопанските разходи - 10 %, и други разходи - 4%.

По данни на НСИ средната работна заплата в болниците е нараснала от 907 лв. (в края на 2014 г.) до 1068 лв. (в края на 2016 г.).

Средната работна заплата през миналата година в областните болници е 983 лв.,  в градските многопрофилни и университетски болници — 1 152 лв., а в специализираните болници за рехабилитация - 911 лв.

Според доклада разликата в средния разход за лечението на пациент в областна, градска многопрофилна и университетска болница е над 450 лева. Средният разход на преминал пациент в областна болница е 872 лв., а в градска МБАЛ или УМБАЛ - 1329 лв.

Целия доклад може да видите в прикачения файл.


 

Прикачени файлове

pdf

Коментари