Публикация

2 171 деца родени след инвитро с пари от държавата за две години

2 171 деца родени след инвитро с пари от държавата за две години

Двойки чакали одобрение за финансиране близо година 


2 171 деца са родени след инвитро с пари от държавата, но забавяне на финансирането намалява ефекта от тази дейност. 
Това се посочва в одитен доклад на Сметната палата за дейността на Центъра за асистирана репродукция за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2016 г.

Оттам изтъкват, че темата е обществено значима, тъй като след 1990 г. демографското развитие на страната е с отрицателен естествен прираст на населението. В края на 2015 г. населението на България е намаляло в сравнение с 2014 г. с над 48 хил. души, а през 2050 г. се очаква то да е около 5,8 млн. души по прогнози на НСИ. Коефициентът на общата раждаемост през 2015 г. е 9.2% и е по-малък от общия коефициент на раждаемост за ЕС.

Относителният дял на извършените процедури, финансирани от Центъра за периода 2014 г. - 2015 г., е 35 на сто от всички направени процедури по асистирана репродукция. Общо за одитирания период са финансирани и извършени 7 598 процедури на обща стойност 29 351 016 лв.
Успеваемостта по показател „родени деца“ за България е 28 на сто, с което страната ни се доближава до успешните европейски практики (Австрия 27,4 на сто).

Планираните средства за финансиране на дейностите по асистирана репродукция за одитирания период са постоянна величина - около 12 млн. лв. и са незначителни спрямо планираните разходи по бюджета на МЗ, около 3 на сто за целия период на одита.

През 2015 г. издадените заповеди за финансиране са с 364 повече от тези през 2014 г., с което е постигнато преизпълнение с 26,9 на сто. Въпреки че издадените заповеди за финансиране се увеличават, планираните разходи за дейности по асистирана репродукция остават постоянна величина, което е индикатор за необосновано планиране на бюджетните средства, предназначени за подпомагане на процедури по асистирана репродукция.

В доклада се изтъква още, че недостигът на финансов ресурс води до удължаване на периода от подаване на заявлението до получаване на заповед за финансиране на процедура по асистирана репродукция и достига до 11 месеца през 2016 г. В резултат на забавянето се намаляват шансовете за успех на осъществената процедура.

Като проблем се изтъква това, че в Центъра няма разработен и установен ефективен механизъм за проследяване на резултата от извършените процедури. Освен това финансирането на дейностите за тях се прави въз основа на договори между директора на Центъра и лечебните заведения. Допуснато е договаряне с такива, които не отговарят на регламентираните критерии за успеваемост.

Сериозен проблем е, че към фактурата за окончателно плащане на дадена процедура, лечебните заведения не прилагат цялата медицинска документация, а само епикриза и протокол. Само едно здравно заведение е приложило и то непълна медицинска документация. Проверени са над 1000 фактури. Но въпреки липсата на необходимите документи, Центърът не е спрял плащанията. Неизискването и непредставянето на медицинската документация към фактурите за окончателно плащане създава риск за заплащане на дейности, които са изпълнени в намален обем или не са изпълнени. Затова одитният доклад е изпратен на Агенцията за държавна финансова инспекция, изтъкват от Сметната палата.

Лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана репродукция, финансирани от Центъра, освен от него, се контролират от Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация. Установено е, че за одитирания период не са извършвани съвместни проверки.

На национално ниво не са пък направени анализи в областта на асистираната репродукция от Министерството на здравеопазването.

Сметната палата е дала 12 препоръки на директора на центъра и 8 препоръки на здравния министър.

Целия доклад можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

docx

Коментари