Публикация

Специалисти в областта на невромускулните заболявания от 5 държави ще се обучават в „Александровска“

Специалисти в областта на невромускулните заболявания от 5 държави ще се обучават в „Александровска“

Тази седмица лечебното заведение е домакин на семинар, посветен на редките болести


Уъркшоп по редки болести ще се проведе за първи път у нас на 13 и 14 юли в неврологичната клиника на болницата, съобщи нейният началник проф. Ивайло Търнев.

Проф. Търнев е ръководител и на първия в страната Експертен център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания (ЕЦННМЗ), разкрит на територията на клиниката.

Към инициативата са проявили интерес 21 кандидати от Русия, Израел, Полша, Словения и Румъния, но са класирани 10 - девет невролози и един кардиолог. Обучението ще се води изцяло от експерти на УМБАЛ „Александровска“.

„В първия ден от програмата аудиторията ще бъде запозната теоретично с клиничните и диагностични аспекти на ТТР - фамилната амилоидна полиневропатия, обясни проф. Търнев, а втория ден са предвидени практически занятия с пациенти, които ще бъдат интервюирани и прегледани. Целта на екипа е да покаже своя четиригодишен опит в създаването на алгоритми за диагностика, лечение, профилактика и рехабилитация на редките болести в групата на генетичните неврологични и метаболитни заболявания“.

Проф. Търнев сподели, че такъв вид школа до момента е провеждана само в Португалия, тъй като страната е ендемична зона и заболяването за първи път е описано от португалски невролог. Експерти от неговия екип са участвали в подобни обучения в гр. Порто и сега за първи път те самите правят обучителен семинар у нас за специалисти от Централна и Източна Европа. 

Амбициите на българския екип са чрез форума да очертаят тенденциите в развитието на редките болести в неврологията и да превърнат българския ЕЦННМЗ в Европейско училище в това направление. 

Проф. Търнев е убеден, че екипът му има достатъчно опит и потенциал за това и подчерта, че интересът към работата им е толкова голям, че вече има формирана листа с кандидати за следващата година. 

Друга цел на българските експерти е да установят международно сътрудничество с водещи специалисти, работещи в областта, и постепенно да изградят единна партньорска мрежа с представители от Централна и Източна Европа за многоспектърна образователна, лечебно-диагностична и научно-изследователска дейност.
 

Коментари