Публикация

Агенцията по храните изтегля от пазара опасни детски био бисквити

Агенцията по храните изтегля от пазара опасни детски био бисквити

Те съдържат акриламид над допустимите стойности


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изтегля от пазара белгийски детски био бисквити с вкус на ябълка, марка „Белкорн“, с партиди: L164802/29.11.2017 и L171905/12.05.18. В тях е установено наличието на акриламид над допустимите стойности.

Акриламид е химическо съединение, което се образува в богатите на въглехидрати храни, когато се приготвят на температура над 120 градуса. Той е доказан канцероген.

Незабавно след получаване на съобщението по Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи /RASFF/, агенцията е предприела действия по изтеглянето на продукта.
Партида L164802/29.11.2017 г. е разпространена в търговската мрежа в периода от март до май 2017 г., а почти цялата партида L171905/12.05.2018 г. е налична в склада на фирмата получател.

По предписание на агенцията фирмата получател в България е уведомила всички свои клиенти за изтеглянето на горепосочените партиди. Публикувана е и информация на интернет страницата на фирмата и са поставени съобщения на магазините.

От агенцията приканват потребителите по възможност да върнат продуктите в търговския обект, от който са ги закупили.

Коментари