Публикация

Гастроентерологичното отделение на „Софиямед“ осигурява денонощна помощ при всички спешни състояния

Гастроентерологичното отделение на „Софиямед“ осигурява денонощна помощ при всички спешни състояния

Секторът се намира на ет. 2 в новия сектор „Г“ на университетската болница


Скъпи пациенти,
Напомняме Ви, че Отделението по гастроентерология вече се намира на ет. 2 в новия сектор „Г“ на УМБАЛ „Софиямед“ на бул. „Г.М.Димитров“ 16.

 
Манипулациите, които се извършват в отделението, са:
- гастроскопия;
- колоноскопия;
- ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография;
- ехография на коремни органи;
- лигиране на хемороиди;
- ендоскопска хемостаза;
- полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво;
- поставяне на стентове на хранопровод и жлъчни пътища;
- вадене на камъни от жлъчните пътища;
- контрасна ехография на коремни органи;
- лигиране на варици на хранопровода;
- слепи и насочени чернодробни биопсии;
- поставяне на перкутанни чернодробни дренажи;
- евакуиране и дренаж на чернодробни абсцеси, поставяне на гастростоми при пациенти за изкуствено хранене.

В отделението се осъществява лечение на цялата палитра гастроентерологични заболявания. Осигурен е напълно свободен и своевременен достъп както до амбулаторна, така и до болнична помощ на всички осигурени от националната здравноосигурителна система, от здравноосигурителните фондове, както и на желаещите сами да заплатят за оказаните медицински услуги български и чужди граждани.

Отделението осигурява денонощна помощ при всички спешни и неотложни състояния в гастроентерологията - кървене от гастроинтестиналния тракт, чуждо тяло, декомпенсация на хронични чернодробни заболявания, камъни в жлъчните пътища.

Коментари