Публикация

Според КНСБ управлението няма ясна визия за здравния сектор


Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ настоява за обсъждане и приемане с консенсус от социалните партньори и професионално съсловните организации на политика за развитие на здравната система с необходимите законови и подзаконови нормативни актове, с ясни срокове, отговорности и финансово обезпечение.


Синдикатите искат да бъдат отменени делегираните бюджети на болниците, да се изплащат на 100% извършените медицински услуги и дейност без закъснение, както и да се актуализира бюджетът на НЗОК за 2010 г. минимум до този за 2009 г.

Според федерацията управляващите нямат ясна визия за развитието на системата, законодателството се променя на парче, а административната реформа има една единствена цел – ограничаване на разходите.

Въпреки обещанията, че до края на март ще има готова обективна оценка на цените на здравните услуги и съответно договаряне на цената на труда, до този момент тя не е осъществена.

Федералният съвет дава мандат на ръководството на федерацията да проведе преговори с членовете на Обществения съвет в здравеопазването за организиране с общи действия на национален протест през май в София.

Коментари