Публикация

Амниоцентезата – Въпроси и отговори

Амниоцентезата - описание, рискове и алтернативи.


Какво представлява амниоцентезата?
Амниоцентезата е медицинска процедура, при която се взима околоплодна течност от околоплодния (амниотичния) сак, в който се намира плода през бременността. В тази течност се съдържат клетки на плода, излющени от кожата или белия му дроб. Тези клетки могат да се използват за генетични тестове, за да се изследва здравето на плода.
Въпреки че амниоцентезата може да предостави важна информация за здравето на бебето е важно бъдещото семейство да знае предварително рисковете от процедурата и да бъде подготвено за резултатите.

Кога се прави амниоцентезата?
Обикновено амниоцентезата се извършва между 15 и 19 гестационна седмица. По-ранната амниоцентеза е свързана с по-висок риск от усложнения.
Извършване на амниоцентеза може да се наложи и за да се установи дали белите дробове на плода са достатъчно развити. В тези случаи амниоцентеза се прави, когато се обмисля преждевременно раждане, с цел да бъдат избегнати усложнения за майката. Тогава процедурата се извършва между 32 и 39 гестационна седмица.

Каква е процедурата?
Преди началото на процедурата на бременната жена може да се постави местна упойка за облекчаване на болката. След началото на действие на локалния анестетик, амниотичната течност се изтегля с помощта на игла, която преминава през коремната стена на майката, след това през стената на матката и накрая през амниотичния сак. Чрез ултразвуково наблюдение се локализира плода, плацентата, околоплодните води и най-доброто място за извършване на пункцията като се следи да не се докосва плода или други органи в коремната кухина. Със спринцовка се изтегля  около 20 мл. околоплодна течност.

 

Какви рискове носи амниоцентезата?

  • Аборт. Амниоцентезата крие риск от спонтанен аборт, който според различните специалисти варира между 1:100 и 1:200 – около 1 %. Степента на риска от загуба на плода, вследствие на амниоцентеза, зависи и от допълнителни фактори. Той се повишава с напредването на гестационната седмица, както и при многоплодна бременност.
  • Нараняване на плода. Ако по време на процедурата плодът се движи, може да бъде засегнат от иглата, но сериозни наранявания се наблюдават рядко.
  • Инфекции. В редки случаи, амниоцентезата може да предизвика маточна инфекция.
  • Предаване на инфекция. Ако майката има инфекция  като хепатит C, токсоплазмоза и СПИН, инфекцията може да бъде предадена на плода по време на манипулацията.
  • Изтичане на околоплодна течност през влагалището след процедурата. В повечето случаи, количеството на течността е малко и спира в рамките на една седмица.
  • Имунна реакция. Може да възникне, когато резус факторът на майката е отрицателен, Rh (-), а този на плода – положителен Rh (+). По време на амниоцентезата, кръвните клетки на майката и плода могат да се смесят и това да доведе до реакция на имунната система на майката, спрямо кръвните клетки на плода. На Rh отрицателните жени се инжектира Анти Д имуноглобулин след манипулацията, за да се профилактира образуването на антитела и да се предпази евентуална следваща бременност.

Какви са алтернативите?
През последните години все повече акушер-гинеколози и бременни жени избират неинвазивните пренатални тестове (НИПТ), при наличие на индикации за хромозомни аномалии или при желание на пациентите. Този тип изследвания не носят рискове за плода, тъй като за направата им е необходимо единствено вземане на кръвна проба от майката. Същевременно се характеризират с изключително висока точност, съизмерима с тази на амниоцентезата. Други основни предимства са ранният етап от бременноста, в който могат да се направят (от влизането в 9-та гестационна седмица) и изключително кратките срокове за получаване на резултат (от 5 до 7 работни дни). Те дават категоричен резултат за наличие/отсъствие на дадена хромозомна аномалия. При получаване на отрицателен резултат от неинвазивен пренатален тест не се налага приложението на инвазивен метод. Единствено след положителен резултат от НИПТ се препоръчва предприемането на амниоцентеза за потвърждаване на диагнозата.

В България НИПТ технологията на Пренатест е достъпна за бременните жени  вече 4 години, като за това време хиляди пациентки направиха изследването, а броят на ненужно извършените амниоцентези драстично намаля. Те се довериха както на високите стандарти за качество, модерните технологии и авторитета на немската лаборатория Лайфкодекс, така и на цялостната услуга, която предлагаме.

 

За да научите повече за Пренатест или за да поръчате изследването, свържете се с нашия екип.

Коментари