Благодарствено писмо към българските пациенти
Благодарствено писмо към българските пациенти
Благодарствено писмо към българските пациенти
Български лекарски съюз (БЛС)
Български лекарски съюз (БЛС)
Организация
Благодарствено писмо към българските пациенти

Благодарствено писмо към българските пациенти

Пациенти и лекари - взаимно сме си потребни

СКЪПИ МАЙКИ,
УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

         
От името на българските лекари, искрено Ви благодарим за подкрепата към д-р Албена Гагова и за протеста срещу насилието над медици. Радостно е, че сме заедно в битката срещу това укоримо, недопустимо поведение на отделни асоциални хора. Благодарим Ви, че учите децата си на доброта, която е все по-необходима в живота ни. Ние, лекарите, не бихме постигнали успех, ако не сте редом с нас. Пациенти и лекари - взаимно сме си потребни.

Благодарим Ви за търпението, с което понасяте несгодите на родната, все още реформираща се и хронично недофинансирана здравна система. Факт е, че Вашето търпение е огромно, защото към всички трудности, породени от непрестанните реорганизации и липсата на финансови средства, често изпитвате и страдание, причинено от болестта.

Животът показва, че въпреки зачестилите случаи на агресия, повечето от Вас запазват необходимото уважение към лекаря. Вие, дошлите в Южния парк на протест, сте силни духом.

А, както отдавна се знае, съдбата обича смелите. Вашата устойчивост влива надежда у нас, лекарите, че не всичко е загубено и може да бъде променено към по-добро.

Вярваме, че заедно ще стигнем по-бързо до желаните положителни промени в здравния сектор, на които се надяваме. Нека си върнем взаимното доверие, което, подобно на слънце, ще пропъди студа и отчуждението от сърцата ни.

С уважение,
УС НА БЛС

Мнения