Публикация

Тийм билдингът не сплотявал колектива


Британски учени от университета в Честър твърдят, че колективните дейности, които се използват за сплотяване на служителите, всъщност са загуба на време и средства.

Изследването на хора, включени в отборни спортове, не показва връзка между честотата на заниманията и привързаността между членовете на групата.

Според специалистите тийм билдинг стратегиите не са ефективни и не допринасят за дружелюбна атмосфера на работното място.

Коментари