Публикация

Излишъкът в бюджета на НЗОК - посегателство върху здравето на нацията

Излишъкът в бюджета на НЗОК - посегателство върху здравето на нацията

Коментар на д-р Галинка Павлова, заместник-председател на Българския лекарски съюз


На 13-и юли т.г. се състоя заседание на Комисията по здравеопазване в НС. Изнесеният отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК демонстрира завидна финансова дисциплина, спомогнала за реализиране на положително бюджетно салдо /т.е. излишък/ в размер на 1 милион 624 хиляди 400 лв. – 1 624 400.

Точно този излишък, с който се гордее НЗОК, е меко казано неприемлив за българските лекари и пациенти. Да се говори за „излишък”, отнесен към парите за здраве в хронично недофинансираната ни система, е цинично. Тази сума е спестена от здравните потребности на населението и косвено влошава здравния статус на българите. Икономиите на средства от публичния ресурс в здравеопазването са посегателство върху здравето на нацията! 

По Закона за бюджета на здравната каса приходите трябва да са равни на разходите, т.е. не може да се реализира печалба, да се прехвърлят средства за следващата година и в края на календарната година бюджетът да е  занулен, както се изразяват финансистите.

В тази връзка за УС на БЛС е непонятно защо касата приключва с излишък. Още повече, че има неразплатени т. нар. „надлимитни дейности” в болниците за 2016 г., в размер на 34 милиона. Събират се от ИИБМП, т. нар. „неоснователно получени суми” за надвишени РС и има прехвърляне на суми за разплащане на лекарства от 2016-а към бюджета на 2017 година.

В същото време, вместо да се разплатят тези реално извършени дейности, зад които стоят конкретни лица с решени здравословни проблеми, НЗОК гордо отчита излишък и вероятно прехвърля тази сума от 1 милион и половина към фиска на държавата. 

Очаквано, подобно ще е поведението на касата и за бюджет 2017 година. Затвърди се порочната практика да се планира бюджет за здравни плащания с дефицит и да се прехвърлят плащания в следващата година. Така че погрешното планиране е в основата на проблемите в системата, пораждащи растящото напрежение сред пациентите и недоволството сред лекарите.

Вече сме във време за изработване на следващия бюджет на НЗОК. Ето защо:
•    БЛС настоява за адекватен, отговарящ на потребностите здравен бюджет, без дефицити;
•    БЛС настоява за бюджет, гарантиращ в максимална степен спокойствие в системата;
•    БЛС настоява за бюджет, който осигурява условия за мотивация на медицинските кадри да работят и да се развиват в родината си.  
 

Коментари