Публикация

Спинерите у нас са без живак и олово, но 60% не отговарят на изискванията за безопасност

Спинерите у нас са без живак и олово, но 60% не отговарят на изискванията за безопасност

97 вида са спрени от продажба, съставени са актове за над 50 хил. лв.


Около 60% от проверените антистрес продукти-спинери от инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор не отговарят на изискванията за безопасност. За неизрядните продукти са съставени 66 акта на обща стойност над 50 хил. лв., съобщиха от агенцията.

Извънредната проверка започна в края на юни, като тя е обхванала общо 154 търговски обекта. Инспектирани са 219 вида спинери, част от които са били дадени за изследвания и в лаборатория.

Позитивната констатация, след изследванията е, че предлаганите спинери на българския пазар не съдържат олово и живак над допустимите граници. Обстоятелство, което е било установявано при сходни проверки в трети страни и което крие риск, защото тези продукти се ползват основно от деца. Регистрирани са обаче редица други несъответствия при 161 от проверените продукти.

99 броя са без маркировка за съответствие, 141 модела са без посочено наименование и адрес на отговорния икономически оператор, който ги е пуснал на пазара, и 108 броя са без идентификация на продукта (марка, модел, артикулен номер, партида).

По време на проверката са закупени образци за изпитване в лаборатория - два от тях са изработени от твърд полимер и един от метал. Получените резултати показват, че образците, изработени от твърд полимер, при нормална употреба (падане) отделят малки части, които могат да се погълнат от дете.

На основание получените при изпитването резултати и извършената оценка на риска е установено, че тези спинери носят сериозен риск при употребата и те ще бъдат обявени в Европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти – RAPEX. Към несъответстващите продукти ще бъдат предприети съответните законови мерки, като до момента са спрени със заповеди 97 различни вида спинери.

Коментари