Публикация

Преглеждане на пациенти в един от най-добрите Центрове по множествена склероза в страната!

Преглеждане на пациенти в един от най-добрите Центрове по множествена склероза в страната!

В Центъра по МС се изследват Зрителни и Слухови потенциали.


 

 

През шест месеца, след амбулаторен преглед и оценка , се изписват Протоколи за скъпоструващо лечение. Всеки петък от 10 до 13 часа след записване при мед. сестра Колешева, се провеждат безплатни прегледи на пациенти, които са одобрени от НЗОК и се лекуват с имуно модифициращи медикаменти. В зависимост от вида на прилагания медикамент на края на 4- та , 6- та и 12-та година болните се преглеждат от Национална Експертна Комисия- Председател Академик Иван Миланов дмн, членове- Председателите на Комисиите за МС в страната .    

 

Състав на Комисията

  1. Председател: проф. д-р Мария Манова дм

  2. Членове:

Проф. д-р Захари Захариев дмн

Доц. д-р Анастасия Тренова дм

Д- р Георги Славов дм

 

Комисията включва специалисти невролози с научни степени, придобити след защита на дисертации в областта на лечението и патогенезата на Множествената склероза.

 

Проф. д-р Мария Манова дм

Началник на Клиниката по Неврология. Има дисертация на тема „Клинично проучване на лечебна тактика с Метилпреднизалон и Циклофасфамид при пациенти с пристъп от Множествена склероза; член на Европейския Комитет за изследване и лечение на МС; член на Комитета от Експерти, подготвящи Националния Алгоритъм за диагноза и лечение на МС, учредител и член на УС на Сдружение от специалисти „ Асоциация МС „ учредител на първото в България Сдружение за подпомагане на страдащите от МС с център в град Пловдив и редактор на научно – популярното списание „МС – лечението днес”,монография „Множествена склероза- имуномодулиращ потенциал на витамин Д”

 

Проф. д-р Захари Захариев дмн

Ръководител на Катедрата по Неврология, МУ- Пловдив; дисертации в областта на Епилепсията и Разстройствата на съня; множество научни трудове в областта на МС; автор и съавтор в редица учебници по Неврология и монографии; член на Комитета от Експерти, подготвящи Националния Алгоритъм за лечение на МС, научен сътрудник на научно- популярното списание „МС лечението днес”

 

Доц. Анастасия Тренова дм

Началник на Отделението по Обща Неврология; дисертация „Клинико- лабораторно проучване на хормонална и цитокинна секреция при жени с пристъпно – ремитентна Множествена склероза”; автор на монографията “ Sex hortons in Multiple Sclerosos ‘’ ; автор на глава в монографията „Trending topics in Multiple Sclerosos „

 

Д-р Георги Славов

Дисертация „Клинико – лабораторно проучване на серумни нива на витамин Д и цитокини при пациенти с пристъпно- ремитентна множествена склероза”. Съавтор в монографията „ Множествената склероза – имуномодулиран потенциал на витамин Д”

 

Мед.сестра Мариана Колешева

Медицинска сестра към Центъра от 2000г. до настоящия момент. Тя подготвя документите за кандидатстване за скъпоструващо лечение, провежда обучение за прилагане на имуномодулиращите медикаменти, контролира редовно провеждане на необходимите изследвания по време на дългосрочното лечение.

 

Работно време

Сряда: 12 – 16 часа

Четвъртък: 12 – 16 часа

 

Телефон за контакти: мед.сестра Мариана Колешева, GSM:0887 22 89 20, 0882 52 55 03

 

Коментари