Публикация

Сдружение „Зачатие“: Категорично възразяваме срещу опитите за очерняне на инвитро центъра

Сдружение „Зачатие“: Категорично възразяваме срещу опитите за очерняне на инвитро центъра

Това е една от структурите, която наистина работи в полза на пациентите


Изявление на сдружение „Зачатие“ по повод медийни публикации за работата на Център за асистирана репродукция


Във връзка с публикувани в някои медии съобщения за недоволни „пациентски организации“, които щели да искат оставката на ръководството на Център за асистирана репродукция (ЦАР), сдружение „Зачатие“ - неправителствената пациентска организация, която вече 14 години представлява интересите на българите с репродуктивни проблеми - счита за необходимо да направи следното официално изявление:

Публикуваният наскоро одит на ЦАР, извършен от Сметната палата, показва, че публичните средства на държавата, изразходвани за лечение на българските граждани чрез методите на асистираната репродукция, са инвестирани добре. Постигнат е отличен коефициент на успеваемост, който е равен на този в страните от Западна Европа. 

Становището на одиторите е, че дейността на ЦАР е ефективна. 

Припомняме, че представители на сдружение „Зачатие“ и фондация „Искам бебе“ са членове на Обществения съвет към ЦАР, което осигурява прозрачност на работата на фонда пред пациентите и обществеността. 

Отбелязваме също така, че сдружение „Зачатие“ отдавна настоява за публичност на резултатите от дейността на клиниките по асистирана репродукция.

Сдружение „Зачатие“, като организация на българите с репродуктивни проблеми, изразява удовлетворение от дейността на Центъра за асистирана репродукция и неговото ръководство. Това е една от структурите, която извоювахме с обединените усилия на политици, общественици, лекари и пациенти, и която наистина работи в полза на пациентите. 

Категорично възразяваме срещу опитите за очерняне на ЦАР чрез несъстоятелни и неаргументирани твърдения от страна на отделни лица, които нямат връзка с проблематиката и търсят единствено медийна популярност.

Коментари