Публикация

PRAC потвърждава ограничаване на употребата на гадолиниеви контрастни вещества

Съотношението полза/риск за някои от тях вече не е положително


Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) потвърди своето заключение от март 2017 г., че има убедителни доказателства за отлагане на гадолиний в мозъчните тъкани след употреба на контрастни вещества, базирани на гадолиний.

Досега не са установени определени отклонения, свързани с отлагането на гадолиний в мозъка, но клиничните последици от това са неизвестни.

В резултат на преразглеждането PRAC препоръчва линеарните гадолиниеви контрастни вещества за венозно приложение, съдържащи гадоксетова киселина и гадобенова киселина, да се използват само за изследване на черния дроб, с което те отговарят на важна диагностична необходимост, която други контрасти не покриват.

Освен това линеарното контрастно вещество, съдържащо гадопентетна киселина, трябва да се използва само за изследване на стави, тъй като съдържанието на гадолиний, който се вкарва във вътреставната инжекция е много малко.

За всички останали линеарни контрастни вещества (гадодиамид, гадопентетна киселина и гадоверсетамид) PRAC потвърди препоръката си от март тази година за негативно съотношение полза/риск и съответно преустановяване на разрешенията за употреба.

Допълнителни информация и документи за това преразглеждане на английски език може да намерите тук

Повече по темата - вижте в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
Инрормация за медицински специалисти
pdf
Информация за пациенти

Коментари