Публикация

За пет години Сметната палата е проверявала НЗОК 15 пъти


През периода 2005 – 2009 г. Сметната палата е извършила общо 15 одита на Националната здравноосигурителна каса.

Доклад на една от проверките – на районната каса в Плевен, е изпратена на прокуратурата заради наличие на данни за престъпление.

Това съобщи одитното ведомство по повод твърденията на прокурор Стелиана Кожухарова, че контролът на дейността на касата не е ефективен.

Резултатите от останалите проверки са изпратени до отговорните институции.

За 2010 г. предстои да бъдат извършени одит и заверка на годишния финансов отчет на Националната здравноосигурителна каса за миналата година, както и одит на отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г.

Коментари