Публикация

Допълнителен прием за медицински сестри и акушерки във ФОЗ

Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София обявява прием на документи за държавна поръчка за специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка” през периода 12 юли – 5 септември 2017 г. Изпитът ще бъде писмен по етика и право.


 

 

За повече информация следете сайта: http://foz.mu-sofia.bg/

Коментари