Публикация

Инвитро клиниките да обявяват успеваемостта си всяка година

Инвитро клиниките да обявяват успеваемостта си всяка година

Настояваме за по-добра информираност на пациентите 


Декларация на сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром” след пресконференцията и медийните публикации относно неиздаването на документи в инвитро клиниките и нарушаването на пациентските права 

 

На свое заседание на Управителния съвет на сдружението реши да отправи следното разяснение за медиите и обществеността: 

Настояваме:
1. Настояваме за осигуряване достъпа на етични консултанти, пациентски помощници, психолози и пациентски застъпници до клиниките за инвитро процедури. Настояваме да се въведат в етичните кодекси на болниците клаузи относно тяхната работа с цел да се подобри разбирането между лекарите и пациентите, те да говорят на един език, да се възвърне доверието на пациентите в лекарите и да се намерят ресурси за това лекарите да бъдат обучени да говорят по-разбираемо на пациентите, с уважение, с търпение. 

2. Да бъде гарантиран достъпът на пациентa, нуждаеш се от инвитро процедури, до медицинската документация, свързана с неговото лечение и анамнеза, независимо дали той е бил в болнично или в извънболнично лечебно заведение. Значението на документите е с оглед създаване на сигурност в пациентите, че им е оказана медицинска помощ в обем и качество, определени в НРД и сключения индивидуален договор. Амбулаторен лист да се издава след всеки преглед, а не след „серия от посещения“.

3. Настояваме за по-добрата проследяемост на процедурите и за по-добра информираност на пациентите.

4. Клиниките ежегодно да обявяват статистика за своята успеваемост за по-голяма прозначност и за да се реши проблемът със създалото се напрежение сред недоволните пациенти на 33-те инвитро клиники.

5. Комисиите за здравни технологии да допуснат пациенти на инвитро клиниките при разискване на въпроси, свързани с инвитро манипулации. При определяне на пациенти, които да участват в тези комисии и при определяне на позицията на пациентите, да се вземе мнението и на недоволните пациенти.

6. Бихме искали да се гарантира на неудовлетворените пациенти на инвитро клиниките, че могат да подават сигнали за нередности в Здравен.отзив, без да се страхуват, че информацията ще бъде използвана срещу тях и това ще доведе до невъзможност да се лекуват в България или до други негативи.

7. Бихме искали истерията и кампанията, която тече в пациентския сектор в момента срещу сдружението ни, да бъде спряна и пациентските организации да бъдат разглеждани равностойно, за да имат право да защитават пациентите, които са се обърнали към тях. Ние не сме врагове на нашите заинтересовани страни „Зачатие“, „Искам бебе“, „Майки за донорство“ и НПО. Нека спре атаката срещу нашите пациенти, срещу мен, срещу сдружението, нека спрат заплахите, обидите, в името на това всеки пациентски лидер да има право на достойнство, смелост, доблест, за да защитава каузите на организацията си, без компромиси и непрекъснат натиск за „политическа коректност“. Нашата болка е свързана с това, че и поради всичките тези неуредици ние страдаме за нашето неродено дете. Не ни убивайте заради това, моля.

Към сдружението от около 2 години е създадена секция „Репродуктивни проблеми на жени с метаболитни заболявания“ и проблемите, изложени в становището, обхващат както секцията, така и други жени, нуждаещи се от медицинските услуги на инвитро центровете. Те сами дойдоха при нас и ние имаме право да ги защитаваме, след като те са търсили и не са намерили разбиране и защита другаде.

Според нас:
1. Редица инвитро центрове в България не издават амбулаторни листове с детайлно описание на манипулациите и процедурите. Това касае например гинекологични прегледи, разпечатки от извършените ехографиите, манипулации като брой антрални фоликули, разположение, размери на яйчниците, размер на матката и лигавицата на матката.

2. Липсата на медицински документи или непълните такива затруднява лечението на пациентите, ако те преминат в друга болница или клиника. 

 

С уважение:

Мариана Александрова,
 управител на сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“

Коментари