Публикация

По-високи заплати за лекари и сестри в Добрич

По-високи заплати за лекари и сестри в Добрич

Ръст на възнагражденията в яслите с 7,6 на сто


Възнагражденията на медицинските специалисти и педагозите във функция „Здравеопазване“ в община Добрич се увеличават от юли.

Това стана ясно след среща между Регионалния съвет на КНСБ с кметската управа, на която бяха проведени преговори за изпълнението на общинския бюджет през първото полугодие на 2017 г., информира БТА.

Заплатите на медицинските сестри и педагозите в детските ясли се повишават със 7,6% и вече ще бъдат 620 лева,  а на лекарите и сестите в здравните кабинети на учебни заведения се увеличават с 6%, поясняват от КНСБ за подписания от синдиката, КТ „Подкрепа“ и кмета на общината анекс на договор.

Ръстът е постигнат чрез преструктуриране на детските ясли, както и от икономии на бюджетни средства в дневните центрове за деца и възрастни с увреждания, яслите и здравните кабинети в детски градини и училища.

През октомври синдикатите и общината ще направят нов преглед на изпълнението на бюджета, за да бъдат реализирани социални плащания на заетите, които са отложени за последното тримесечие на годината. 

Коментари

Анонимен
21 юли 2017 09:50

Това увеличение е толкова смешо и безпардонно цинично, че по-добре да не бяхте публукували тази новина!