Публикация

По-високи заплати за лекари и сестри в Добрич

По-високи заплати за лекари и сестри в Добрич

Ръст на възнагражденията в яслите с 7,6 на сто


Възнагражденията на медицинските специалисти и педагозите във функция „Здравеопазване“ в община Добрич се увеличават от юли.

Това стана ясно след среща между Регионалния съвет на КНСБ с кметската управа, на която бяха проведени преговори за изпълнението на общинския бюджет през първото полугодие на 2017 г., информира БТА.

Заплатите на медицинските сестри и педагозите в детските ясли се повишават със 7,6% и вече ще бъдат 620 лева,  а на лекарите и сестите в здравните кабинети на учебни заведения се увеличават с 6%, поясняват от КНСБ за подписания от синдиката, КТ „Подкрепа“ и кмета на общината анекс на договор.

Ръстът е постигнат чрез преструктуриране на детските ясли, както и от икономии на бюджетни средства в дневните центрове за деца и възрастни с увреждания, яслите и здравните кабинети в детски градини и училища.

През октомври синдикатите и общината ще направят нов преглед на изпълнението на бюджета, за да бъдат реализирани социални плащания на заетите, които са отложени за последното тримесечие на годината. 

Коментари

21 юли 2017 09:50
Анонимен
21 юли 2017 09:50

Това увеличение е толкова смешо и безпардонно цинично, че по-добре да не бяхте публукували тази новина!