Публикация

Фармацевтите предупреждават за срив в достъпа до лекарства


Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз настоява за спешна среща с отговорните институции, за да се обсъди състоянието на фармацевтичния сектор и да се определи пакет от антикризисни мерки, като целта е да се избегне срив в достъпа на пациентите до лекарствени продукти.

Това съобщи съсловната организация на магистър-фармацевтите.

Тя предупреждава за бъдещи сътресения в снабдяването с лекарства поради нередовните плащания и задължения от страна на държавата. Вече натрупаните дългове на аптеките към търговците на едро и към кредитни институции за доставени лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, са в размер на над 60 милиона лева.

БФС ще се обърне към Комисията за защита на конкуренцията, прокуратурата и Комисията по здравеопазване за проверка относно наличие на вертикални структури от производители/вносители, търговци на едро с лекарствени продукти и аптеки, които с поведението си създават възможност за възникване и функциониране на структури с господстващо положение.

Такива структури могат да диктуват цените и да налагат употребата на точно определени лекарствени продукти в ущърб на пациентите.

Фармацевтичният съюз счита, че държавата трябва да гарантира заплащането на дължимите от нейния бюджет и от бюджета на НЗОК задължения за отпуснатите медикаменти, както и да оптимизира сроковете за плащане, за да се избегнат верижни фалити на аптеките и търговците на едро с лекарствени продукти.

Фармацевтите отстояват позицията си, че при предстоящото изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина трябва да се възстанови етичният модел на собственост на аптеките в съответствие с практиката в преобладаващата част от държавите-членки на Европейския съюз.

Необходива е и реформа в системата на ценообразуване чрез фиксиране на крайните цени на лекарствените продукти по лекарско предписание, което е европейска практика.
 
БФС настоява за осъществяване на спешни разговори по проблемите с председателя на Народното събрание, с премиера, с министъра на финансите, министъра на здравеопазването и председателя на Надзорния съвет на НЗОК.

Коментари