Публикация

Още два медикамента се изтеглят от българския пазар

Още два медикамента се изтеглят от българския пазар

Единият се използва за лечение на ХИВ, а другият – на епилепсия


Представителят Angelini Pharma Bulgaria EOOD на ПРУ – Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че преустановява продажбите у нас на лекарствения продукт Emtriva 200 mg hard capsules x 30, съдържащ активното вещество еmtricitabine.

Emtriva се използва за лечение на възрастни пациенти и деца на и над 4 месеца, инфектирани с HIV 1, в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти.

GlaxoSmithKline EOOD е уведомил ИАЛ, че от 01.07.2017 г. спира продажбата в страната на лекарствените продукти Trobalt 100 mg film-coated tablets x 84 и Trobalt 200 mg film-coated tablets x 84, съдържащи активното вещество retigabine.

Trobalt е показан за допълваща терапия на медикаментозно-резистентни пристъпи, започващи като парциални с или без вторична генерализация при пациенти с епилепсия, на възраст 18 или повече години, при които други подходящи комбинации с други лекарствени продукти са се оказали незадоволителни или не са поносими.

Коментари