Още два медикамента се изтеглят от българския пазар
Още два медикамента се изтеглят от българския пазар
Още два медикамента се изтеглят от българския пазар
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лекарствата
Институция
Още два медикамента се изтеглят от българския пазар

Още два медикамента се изтеглят от българския пазар

Единият се използва за лечение на ХИВ, а другият – на епилепсия

Представителят Angelini Pharma Bulgaria EOOD на ПРУ – Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че преустановява продажбите у нас на лекарствения продукт Emtriva 200 mg hard capsules x 30, съдържащ активното вещество еmtricitabine.

Emtriva се използва за лечение на възрастни пациенти и деца на и над 4 месеца, инфектирани с HIV 1, в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти.

GlaxoSmithKline EOOD е уведомил ИАЛ, че от 01.07.2017 г. спира продажбата в страната на лекарствените продукти Trobalt 100 mg film-coated tablets x 84 и Trobalt 200 mg film-coated tablets x 84, съдържащи активното вещество retigabine.

Trobalt е показан за допълваща терапия на медикаментозно-резистентни пристъпи, започващи като парциални с или без вторична генерализация при пациенти с епилепсия, на възраст 18 или повече години, при които други подходящи комбинации с други лекарствени продукти са се оказали незадоволителни или не са поносими.

Мнения