Публикация

АНКЕТА: НЕ на насилието над медици

Анкета за медицински лица. Моля, включете се...


 

Студент Акушерство и гинекология Алергология Алтернативна медицина Анатомия и физиология Анестезиология и реанимация Белодробни болести Вътрешни болести Гастроентерология Дентална медицина (стоматология) Дерматология и венерология Други мед. специалности Ендокринология Инфекциозни болести Кардиология Клинична лаборатория и микробиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Медицински сестри Неврология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Онкология Ортопедия и травматология Очни болести Патология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология УНГ Урология Фармация Физиотерапия и рехабилитация Хематология Хигиена на детско-юношеската възраст Хирургия Хранене и диететика анкета насилие над лекари насилие над медици

Коментари