Публикация

Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ вече не е част от НПО

Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ вече не е част от НПО

То е изключено заради уронване на авторитета на организацията


Националната пациентска организация (НПО) изключи един от членовете си – сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“. Причината -  уронване престижа на организацията чрез „публично огласяване на недоказана информация“ и нарушаване на установените в организацията етични правила и норми.

В средата на месеца от сдружението огласиха данни от проучване, продължило 10 месеца, според което инвитро клиники правят процедури на пациентки с хронични заболявания, които нямат шанс да забременеят. Освен това не се предоставяла и нужната медицинска информация след прегледите и процедурите. Според НПО обаче тези твърдения не са подкрепени с никакви доказателства

Случаят е разгледан от Етичната комисия към организацията. На базата на становището й, „след анализиране на всички факти, взимане под внимание на представените материали и отчитайки публичното огласяване на недоказана информация, която създава възможност за превратно представяне на действителната фактическа обстановка“, е взето решение за изключване на сдружението, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на пациентската организация.

В него се посочва още, че етичната комисия е установила нарушения, „заложени в Етичния кодекс на сдружение „Национална пациентска организация“, в частта: „Отношенията между членовете на НПО се основават на принципите на взаимно доверие, уважение, толерантност, етичност, лоялност, сътрудничество и взаимопомощ [...] Член на Националната пациентска организация или на неин ръководен орган няма право под каквато и да е форма да използва положението си в организацията за получаване на собствени облаги или облаги за ръководената от него организация, както и да извършва действия, водещи до уронване на авторитета на организацията или на неин член“.

Констатирани са нарушения на чл. 26, т. 5, на Устава на НПО, съгласно който всеки член е длъжен да работи за доброто име на сдружението и да не използва членството си за постигане на цели, противоречащи на неговия устав, изтъкват още от Националната пациентска организация.
 

Коментари