Публикация

Споразумение с КНДР в областта на здравеопазването


Министерският съвет утвърди подписаното през ноември 2009 г. междуправителствено споразумение с Корейската народнодемократична република за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

Документът отразява промените в българското законодателство, свързани с начина на финансиране на здравеопазването, и прекратява действието на спогодбата от 1980 г., съобщи правителственият пресцентър.

Като области от взаимен интерес в споразумението са посочени общественото здравеопазване, профилактиката на болестите, подобряването на медицинските грижи за населението, лекарствената политика. Предвидено е сътрудничество в сферата на превенцията на заразните болести и държавния здравен контрол.

Предвижда се насърчаване на директното партньорство между медицински университети и национални здравни центрове в двете страни и обмен на експерти.

За конкретизиране на дейностите по изпълнение на споразумението ще се провеждат работни срещи между представители на двете здравни министерства на всеки 3 години.

Коментари