Публикация

Дублирани прегледи е най-честото нарушение, установено от РЗОК- Пловдив


Дублиране на прегледи, извършване на непълен обем дейности по клинични пътеки, изписване на болни по-рано от регламентирания срок са най-често срещаните нарушения, установени при проверките на здравните заведения и лекарските практики в Пловдивска област.

Това съобщи д-р Борис Джурджев, директор на Районната здравноосигурителна каса в Пловдив.

Той уточни, че инспекциите продължават, а за случаите, където има съмнение за умишлено нарушение от страна на болница или лекар, ще бъде сезирана прокуратурата.

„Чрез метода на анкетата проверяваме всеки един казус, но често самите болни отказват да ни съдействат и тогава се налага да търсим помощта на компетентните органи”, посочи д-р Джурджев.

Според него много често пациентът подписва задължителните декларации за информирано съгласие и въпреки че в момента е на лечение в болница, посещава личен лекар или специалист, за да му бъде извършен преглед, с което нарушава закона.

„Здравните заведения пък не спазват закона, като изписват по-рано пациентите или само ги водят, че са на стационар по документи, а болният си е вкъщи”, обясни директорът РЗОК-Пловдив.

Така касата плаща за едно и също нещо по два пъти и налага санкции на изпълнителите на медицинска помощ, когато се установи нарушението.

По думите на д-р Джурджев много често се стига до арбитраж или съд, където в повечето случаи делата се печелят от касата, и парите за извършените нарушения се удържат от плащанията по клинични пътеки на болниците.

Коментари