Публикация

НСОПЛБ: Лекарят определя таксата за бележките за имунизации


Общопрактикуващите лекари ще продължат да определят таксата за издаването на бележките за направените имунизации на детето, докато не се намери друг механизъм за заплащане на тази дейност на медиците, без това да натоварва пациентите.

Това отбелязва Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България
по повод започнатия обществен дебат по отношение на издаването от личните лекари на удостоверения за проведени профилактични прегледи и имунно състояние, необходими за получаване на месечни помощи за отглеждане на деца до 18 години.

„Общопрактикуващите лекари са частни лекари, сключили договор със здравната каса за извършване на определен обем услуги в полза на гражданите. Пакетът от услуги е регламентиран в Наредба 40 на Министерството на здравеопазването. За всяка услуга извън този пакет, която не е обезпечена финансово чрез бюджета за първична медицинска помощ, ОПЛ могат да определят цена.

Удостоверенията за имунно състояние не са включени в този нормативен документ,  и по тази причина общопрактикуващите лекари определят такса за издаването им.

Изявленията на Валентина Симеонова, заместник социален министър, за постигане на договореност с НЗОК и МЗ за издаване на тези удостоверения без заплащане, засега са само популизъм”, отбелязва НСОПЛБ.

„Въпреки отправените към Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса въпроси, все още нямаме отговор, който да показва желание за договаряне на механизъм за заплащане на тази дейност на лекарите, без това да натоварва пациентите.

Ако някой желае да освободи гражданите от заплащане на тези такси, както и да извършва социална политика спрямо други групи от населението, редно е не само да обяви това, но и да представи за договаряне механизъм, по който ще поеме тези плащания и да посочи източника на финансиране”, смятат лекарите.

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари напомня на пациентите да изискват касова бележка за заплатената услуга.

Коментари