Публикация

МЗ публикува проект за изменение на наредбата за работата на аптеките

МЗ публикува проект за изменение на наредбата за работата на аптеките

С въвеждането на новата разпоредба се посочва, че дейността на аптеките се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика. Съгласно досегашния ред такова изискване съществуваше единствено за аптеките към лечебните заведения


Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Проектът е публикуван за 14-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Досега тези задължителни изисквания се изпълняваха само от аптеките към лечебните заведения, предава БТА.В новите текстове се предлага да отпаднат разпоредби, засягащи пакетирането, запечатването и описването на лекарствени продукти, предназначени за системно лечение на злокачествени заболявания, от персонала, работещ в аптеката на лечебните заведения. 

Ето какво се казва в мотивите за проекта:

 

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на по- голяма яснота относно дейността на търговците на дребно с лекарствени продукти, повишаване качеството на услугите, предоставяни от аптеките, гарантиране безопасността на пациентите, както и на служителите от аптеките на лечебните заведения. На първо място, съществуващото изискване за поставяне на надпис „аптека“ има за цел да запознае пациентите и да обозначи вида на здравното заведение. Същото няма за цел рекламна дейност.

С предложението се цели да се преустанови съществуващата за общините неяснота, относно предназначението на посочените табели. На следващо място, с въвеждането на нова разпоредба се посочва, че дейността на аптеките се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика. Съгласно досегашния ред такова изискване съществуваше единствено за аптеките към лечебните заведения. С посоченото нововъведение се цели преодоляване на празнотата, относно уредбата на аптеките, които не се стопанисват от лечебните заведения.

Също така се предлагат промени, с които се облекчава процедурата по получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, както и за получаване на разрешение за разкриване на аптека към лечебните заведения за задоволяване на собствените нужди. С това се цели по-бързото и ефективно обслужване на заявителите на посочените дейности, което ще доведе до намаляване на административната тежест за тях. Предлагат се и изменения в наредбата, с които се цели осигуреност на дейността на здравните заведения със съответния квалифициран персонал от медицински специалисти.

Пълният текст на мотивите, както и на самите изменения на Наредбата, вижте в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари