Публикация

Какво представлява 3D принтирането?

АДИТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО – 3D Принтиране на медицински изделия


 

 

Адитивното Производството (АП) – или по-познато като 3D принтиране - предлага на болниците и лекарите напълно нови възможности за създаване на специфични за пациента, индивидуални импланти за много кратко време. Един специфичен за пациента имплант може вече да се произведе и достави в рамките на 5 до 10 дни. Подобни кратки срокове бяха невъзможни преди това, поради сложността на конвенционалните производствени вериги, да не говорим за превъзходното качество на точно монтираните импланти и сигурността на планирането, осигурена от този нов метод.

Благодарение на напълно CAD-базирания процес на проектиране, имплантите произведени по този метод, пасват точно на анатомията на пациента без нужда за допълнителни корекции и по този начин намаляват вероятността за грешки. Важни дизайнерски особености, като закръглени, атравматични ръбове, вече се интегрират в производствения процес. По този начин имплантът е проектиран и произведен съобразно нуждите на пациента и изискванията на хирурга, така че да пасне точно на мястото на дефекта, следователно не се очакват отклонения от предварително планиране, неправилно поставяне или намеса в околните тъкани.

 

КАК РАБОТИ?

Адитивното Производството (АП) се отнася до триизмерен процес на печат (3D принтиране). В камера с високо налягане титаниев прах се доставя в работната зона с помощта на специализирана индустриална ролка. След това титаниевият прах се загрява от лазерен лъч, което води до разтопяване на праха (заради това методът се нарича "селективно лазерно топене") и в резултат на това се уплътнява материала. След като лазерът е работил върху цялата повърхност, работната платформа се спуска и се поставя нов слой титаниев прах. По този начин заготовката се произвежда чрез "добавяне" на слой след слоя. Тъй като плътността на мощността на използвания лазер е изключително висока, е възможно да се създадат триизмерни медицински изделия с висока плътност.

ЕТАПИТЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

 1. На първи етап от планирането, се въвеждат даните от образните изследвания на CAD/CAM специализиран софтуер


 

 1. Идентифицира се областта на интервенция и се маркират зоните на резекция.

 

 1. Избира се точното място на разреза така че туморът да се премахне изцяло.

 

 1. Съгласно инструкциите на хирурзите се избира точно място за взимане на костен автотрансплант (графт) от лявата фибула на пациента.

 

 

 1. Подготвя се индивидуален водач за точно изрязване на фибулата, така че да пасне точно на мандибуларния дефект.


 

 1. Виртуално се напасват изрязаните сегменти на фибулата, така че да пресъздадат липсващата долна челюст. Взимат се предвид индивидуалните анатомични форми на пациента и се проектира поставянето на имплантите за оптимален естетичен и функционален резултат.


 

 1. На последния етап на планирането, се създава индивидуална титаниева плака, която да пасне точно на анатомията на пациента и на костните мостове, които се образуват с трансплантираната кост.

 

 

 1. Впоследствие се създава индивидуален водач за точно изрязване и поставяне на винтове за долната челюст.

 1. Във фазата на продукция се пускат следните елементи:

  1. Индивидуален водач за резекция на фибулата;

  2. Индивидуален водач за резекция на долната челюст;

  3. Индивидуален 3D принтиран модел на долната челюст;

  4. Индивидуален 3D принтиран модел на фибулата;

  5. Индивидуална реконструктивна плака от медицински титан, създадена чрез метода на Адитивно Производство (3D принтиране).

Коментари