Публикация

Планират нов модел на заплащане на труда на медицинските специалисти

Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров съобщи, че ще се работи върху остойностяване на медицинските услуги


Министерството на здравеопазването ще разработва нов модел на заплащане на труда на медицинските специалисти. Това обяви по време на пресконференция днес министърът на здравеопазването проф. Николай Петров. Той поясни, че системата първоначално ще бъде разработена на теория, като нейните параметри ще бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни. От думите му стана ясно, че един от компонентите, върху които ще се формира заплащането, е остойностяване на медицинските услуги. Проф. Петров напомни, че от известно време Българският лекарски съюз работи върху този проблем и затова министерството ще си сътрудничи със съсловната организация. При заплащането значение също така ще имат квалификацията на медицинските специалисти и обемът на тяхната работа.

Сред приоритетите на министър Петров е въвеждането на диагностично-свързаните групи. Той обяви, че пробно най-напред това ще стане в няколко болници, като НЗОК ще заплаща медицинската им дейност по групи, а не по клинични пътеки, както е в момента.

 От думите на проф. Петров стана ясно, че министерството планира да подобри медицинските стандарти. Сред приоритетите на МЗ са и прехвърляне на дейности от болничната в извънболничната помощ. Министерството смята също така да потвърди действието на изработената вече Национална здравна карта, която бе отхвърлена на първа инстанция от административния съд. Проф. Петров поясни, че МЗ е взело под внимание аргументите на съда и ако картата бъде отменена и на следваща инстанция, тя ще бъде внесена отново, като се спазят съдебните препоръки.

Важни приоритети са също така демонополизацията на НЗОК и въвеждането на електронно здравеопазване. Проф. Петров каза, че в срок от две години трябва да бъдат готови електронната здравна карта, електронното досие на пациента и електронната рецепта.

По отношение на лекарствената политика министерството ще работи върху промени в реимбурсацията на медикаментите. Ще се подобри оценката на здравните технологии, като се заложи на повече генерични препарати. Планира се и създаването на Национална аптечна карта, която да определи нуждите на населеното от аптеки. Проф. Петров обеща, че подробности по лекарствената политика ще бъдат дадени на 18 август на нарочна пресконференция.

Като най-важен свой приоритет проф. Петров посочи подобряването на профилактиката. Там се планира намаляване на смъртността от хронични заболявания, като това трябва да се постигне чрез скринингови програми, информираност на населението и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти.

От МЗ възнамеряват също така да повишат качеството на работата на здравните инспекции. Проф. Петров каза, че планира да увеличи заплащането на служителите на РЗИ, но и тяхната квалификация.

 

Коментари