Публикация

Лекари на курс за справяне с агресивни пациенти

Лекари на курс за справяне с агресивни пациенти

Обучение във ВМА в средата на следващия месец


Военномедицинската академия в София организира специални курсове за лекари за справяне с агресивни пациенти. Велислава Донкина от Центъра за психично здраве и превенция поясни пред БНТ, че обучението е насочено към подобряване на уменията на медиците за комуникация в по-специфичните структури, каквито са приемните и спешните звена в болниците, защото там най-често възниква напрежение.

Хората, отивайки в тези звена, обикновено са в едно специфично психологическо състояние, което се нарича криза. Може да се стигне до остри реакции - агресия, гняв, импулсивно настроение, които обаче има начин да се овладеят по спокоен начин, коментира психотерапевтът.

Ето защо според Велислава Донкина е важно лекарят да взема предвид и психологията при отговор на спешни случаи, понеже пациентите при подобни ситуации са объркани, изплашени и затова обикновено се държат неадекватно.

От думите й стана ясно, че целта на курса е да обучи медиците да разпознават маркерите, за да могат да предотвратят бъдеща агресия, както и да бъде разбран човекът отсреща и "ситуацията да завърши конструктивно".

Обучението във ВМА започна през 2016 г. Освен защита чрез изградената охранителна система, идеята на ръководството на лечебното заведение е медицинските специалисти да са подготвени и да могат да се защитят и от вербалната агресия, на която често биват подложени от пациенти или техни близки.

В изпълнение на плана, на определен период от време, се организират тренинги, на които се дискутират елементи и модели на конфликтно поведение; причини за агресията на един човек и как трябва да се реагира в такива ситуации.

За 2017 г. курсът е насрочен за средата на септември. 

Подробности може да видите тук!

Коментари