Публикация

Безкръвните операции се включват все по-активно в битката с кучешката тения

Безкръвните операции се включват все по-активно в битката с кучешката тения

Ехинококозата е актуално заболяване, защото причинителят е широко разпространен


Абсурдно е да имам кучешка тения, никога не съм гледал куче! Това е най-честата реплика, с която пациентите се обръщат, след като чуят диагнозата, заявява д-р Васил Ангелов, ръководител на Центъра за безкръвни операции в МБАЛ „Медлайн“ в Пловдив – www.bezkruvnioperacii.com.

Кучетата, домашните, но най-вече пастирските и безстопанствени, са едни от най-разпространените крайни гостоприемници в България, в чиито тънки черва се развиват възрастните форми на причинителя. Овце, говеда, свине, зайцевидни поддържат биологичния цикъл на паразитите, намиращи се в близост до човека. Хората се заразяват при консумация на замърсени с яйца, намиращи се в отделените фекалии на кучето, неизмити плодове и зеленчуци, пиене на заразена вода, при непосредствен контакт със заразеното куче, при обработка на животинска кожа, игра в пясъчници, където преди това са дефекирали заразени с ехинококи  кучета. Затова често от кучешка тения страдат и хора, които нямат куче, казва д-р Ангелов.

Ехинококозата е актуално заболяване, защото паразитът, който причинява болестта е широко разпространен, населението не е достатъчно добре осведомено за същността на заболяването, а обществената и личната хигиена са на незадоволително ниво. Ето защо България е на едно от първите места в Европейския съюз по заболеваемост. В Пловдив имаше известен период, в който разпространението на болестта беше овладяно, но хирурзите отново отчитат подем. Основният дял на заразените се пада на тези в активна възраст 30-60 г., сериозен е и делът на заболели деца и юноши. Статистиките сочат че около 80% от овчарските кучета носят паразита. Сериозен е ходът на ехинококозата от селото към града, посочи хирургът.

При хората заболяването протича условно в 3 стадия – първият е  скрит, защото при него няма оплаквания и може да продължи с години. При втория симптомите са отпадналост, безапетитие, алергични реакции, локални признаци от страна на поразения орган. При третия се появяват усложнения - нагнояване, спукване на кистата, дори анафилактичен шок.

Диагнозата се поставя, след като на пациента се направят серологични кръвни тестове и образна изследвания - ехография, компютър-томография, ядрено-магнитен резонанс, които установяват големината и броя на ехинококовите мехури. Кистата може да се развие във всеки орган или тъкан на човешкото тяло. Най-често се развиват в черния дроб (50-70%), тъй като този орган е първият филтър за паразита след попадането му в храносмилателния тракт на човека. След него е белият дроб (20-30%). Необичайните локализации са: бъбреците (1,5-4%), далака (3%), главния мозък (3%), сърцето (2%) и мускулите (до 4%). Средният диаметър на кистите варира от 2,5-10см.

В зависимост от мястото, в което се намират кистите, се определя и терапията.

Лапароскопските операции навлизат все по-активно в ехинококовата хирургия, като този метод се прилага след строга селекция на болните, най-често при пациенти с чернодробна локализация на кучешката тения.

Назначена от паразитолог се приема пред- и следоперативно медикаментозна терапия от пациента.

Продължителността на операцията е приблизително 50 минути. Времето за пролежаване в болница е 5 дни. Предимство на лапароскопския метод е прецизната оперативна техника. Ендовидеохирургическото лечение на ехинококовите кисти на черния дроб има редица предимства в сравнение с традиционните хирургични методики - малка травматичност, намален риск от следоперативни усложнения и възстановяване на болния.

В последните десетилетия се извършат и голям брой радикални хирургични процедури и се съобщава за много добри резултати, заяви д-р Ангелов. Извършаването на чернодробни резекции по повод  чернодробен ехинокок достига до 50% от контингента регистрирани болни. Усложненията на ехинококозата (алергии, нагнояване или спукване на кистата) добавя допълнителни проблеми при хирургичното лечение.

С бърз възстановителен ефект е ПАИР терапията - пункция, аспирация, инжекция, реаспирация. Представлява въвеждане на игла в ехинококовата киста под ехографски контрол. Съдържанието от кистата се изтегля със спринцовка и на негово място се инсуфлира чист спирт или 25% разтвор на натриев хлорид. След около 20 минути  въведеният разтвор се изтегля заедно с кистичното съдържимо. Процедурата е кратка и успешна при 88% от пациентите.

При медикаментозното лечение видът и продължителността на курса се определят от паразитолог. При този метод се отчитат до 70% наличие на дегенеративни промени в кистата. Неблагоприятното е, че в 25% от случаите се появяват белези на рецидив (нова активност на болестта).

Хирургичните колективи са единодушни, че при ехинококоза в детската възраст трябва да се отдава приоритет на консервативната хирургия или на пункционните методи.

 

 

СЪВЕТИ

За да се спре разпространението на заболяването, най-важни са личната и обществена профилактика. Това е успешният механизъм, чрез който може да се прекъсне биологичния цикъл на паразита. Затова препоръките на д-р Ангелов са:

- Плодовете и зеленчуците обилно да се мият

- Преди всяко хранене да се измиват ръцете със сапун

- Да не се допуска контакт със скитащи и безстопанствени кучета

- Спазване на стриктна хигиена на домашните любимци, като не бива кучетата да се хранят със сурово месо.

- Недопускане до детски площадки, плажове, паркове, обекти за хранене на кучета.

 

 

Коментари