Публикация

МБАЛ „Св. София“ обявява стипендиантска програма за завършили I курс медицински сестри и акушерки

МБАЛ „Св. София“ обявява стипендиантска програма за завършили I курс медицински сестри и акушерки

През новата учебна 2017/2018г. болницата отпуска 5 стипендии в размер на 300 лв. месечно


МБАЛ „Света София“ е динамично развиващо се лечебно заведение, което подкрепя младите специалисти, създава условия за приемственост и професионално развитие. Болницата е акредитирана като база за обучение на лекари и медицински специалисти, като през годините под ръководството на висококвалифицирани лекари е обучила десетки млади специалисти по различни специалности и направления.

Целта на ръководството на болницата е да подкрепи студентите по време на обучението им, да фокусира върху практическата подготовка, да създаде стимул за работа и перспектива за  младите хора в областта на здравеопазването, като им гарантира и работно място по специалността. 

Ако сте завършили I курс на специалностите „Медицинска сестра“ и/или „Акушерка“, можете да станете част от екипа на МБАЛ „Св. София“.

Заявления за кандидатстване за стипендиантската програма на болницата се приемат от 1-ви до 30-ти септември 2017 г. в Администрацията между 8:00 и 16:00 часа от понеделник до петък.

Коментари